Vytvořeny stránky závodu

Zatím je k dispozici rozpis, ukázky mapy a fotografie prostoru z roku 2012.
Další informace doplníme později.

Terén je moc pěkný a tak doufáme, že přijedete v hojném počtu :-)

Těší se na Vás zkušený tým pořadatelů složený z členů a přátel oddílu OB Loko Trutnov!