Pokyny

Zveřejněny byly pokyny na stránkách závodu a také ve formě pdf souboru.