Pokyny

Lokomotiva Trutnov – oddíl orientačního běhu

Pokyny pro účastníky závodu

14. kolo soutěží Východočeského poháru v orientačním běhu

Rudník – Leopoldov, 24. října 2015

Pokyny ve formě pdf ke stažení

Shromaždiště :   Rudník – Leopoldov (č.p. 58),   50.5861858N, 15.7551442E

Prezentace: 

V sobotu ráno na shromaždišti do 9,30 h. Obdržíte zde doklad o zaplacení vkladu. Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč. Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad (netýká se kategorie Příchozích + HDR).

Parkování:

Osobní auta parkují na louce 300 m od shromaždiště. Autobusy vyloží závodníky na autobusové zastávce Rudník Leopoldov a parkují v obci Rudník u obecního úřadu. Dbejte pokynů parkovací služby LTU. Bude vybíráno parkovné: auto 20,-Kč, autobus 50,-Kč.

Vzdálenosti:

Parkoviště os. aut – centrum    300 m

Zastávka bus – centrum           700 m

Centrum – Start                      300 m,  značeno modrobílými fábory

Centrum – Cíl                          0 m

Mapa:

Dlouhý les  1: 10 000 (E = 5 m), formát A4, mapoval Tomáš Leštínský, hlavní kartograf David Komín, stav – revize srpen 2015. Mapa vodovzdorně upravena (všechny mapy budou v mapníku). Mapy se v cíli odevzdávají a budou se vydávat po odstartování posledního závodníka závodu VČO, cca v 12:00 – 12:30 hod, bude upřesněno rozhlasem.

Upozornění:

  • Z důvodů velkého množství detailů v některých částech závodního prostoru je mapa generalizována.
  • V prostoru závodu probíhala v podzimních měsících těžba, tudíž se v lese nachází mnoho vyjetých kolejí od lesní techniky, které nejsou zmapovány!!
  • Tratě se několikrát kříží, dbejte na správné pořadí kontrol.

Terén:

Podhorský, mírně zvlněný, v některých částech detailní zbytky povrchové těžby (hluboké jámy, údolíčka a výrazné kupy), hustá síť komunikací, převážně dobře průběžný, jehličnatý les.

Popisy kontrol:

V centru závodu, odebírání samoobslužně.

Ražení:

Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky použijte políčka R na mapě.

Použití políčka R nahlásí závodník v cíli!

Start: 00 = 10:00

Kategorie HDR + P volný startovní čas vlastním koridorem, dle pokynů startérů, max. do času 90.

Cíl:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

Povinné úseky:

Start – začátek orientace

Poslední kontrola – cíl

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory nebo fábory.

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu VČO.

Časový limit:

120 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 14:00 hod

Občerstvení:

V cíli voda se šťávou,

V centru stánkový prodej – káva, čaj, domácí buchty, kofola, pivo Krakonoš, polévka, klobásy.

WC:

V centru 6x TOI-TOI,  na startu WC nejsou, neznečišťujte okolí.

Mytí:

V potoce bez použití mýdla nebo v lavorech vodou z hadice.

Převlékání:

Možnost postavení oddílových stanů, v centru bude k dispozici velký stan a lavičky. Pořadatelé neručí za odložené věci v prostoru shromaždiště.

Třídění odpadu:

V prostoru centra závodu budou rozmístěny žluté pytle na plast a černé pytle na ostatní odpad. Žádáme závodníky o třídění odpadu.

Zdravotní služba:

V cíli zajišťuje zdravotník, případně nemocnice ve Vrchlabí nebo Trutnově. Závod probíhá na vlastní nebezpečí.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu a následně na internetu.

Vyhlášení výsledků:

Co nejdříve po doběhu posledního závodníka, předpokládáme v cca 13,00 hod v centru závodu.

Bude upřesněno rozhlasem.

Vyhlášeni budou závodníci na 1.–3. místě v žákovských kategoriích C a vítězové žákovských kat. D.

Každý účastník závodu v kategorii HDR obdrží na vyhlášení sladkou odměnu.

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

JURY:

Bude jmenována před startem závodu a vyvěšena na shromaždišti.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Jan Grundmann

Hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš

Stavitelé tratí: Jan Grundmann ml., Pavel Petržela

Upozornění:

Závod probíhá v ochranném pásmu KRNAP, žádáme proto závodníky, aby podmáčená místa v okolí potoků překonávali co nejkratší cestou a chovali se šetrně k životnímu prostředí a udržovali pořádek v lese i na shromaždišti!!!

V závodním prostoru se nacházejí 2 staré štoly, v mapě vyznačené jako nepřekonatelný plot. Zákaz vstupu – nebezpečí úrazu!!!

Poděkování:

Závod je pořádán s podporou Královéhradeckého kraje.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa a okolních pozemků za souhlas s pořádáním těchto závodů. Velké poděkování obci Rudník a občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu. Obci Rudník děkujeme i za finanční podporu.